CREATE A PUPPET - CREATE YOURSELF

2017-2019 m. Erasmus+ programos suaugusiųjų švietimo strateginių partnerysčių projektas socialiai pažeistoms visuomenės grupėms.

Daugiau apie projektą

BREAD-LINK

2011 m. ES programos „Veiklus jaunimas“ remiamas jaunimo mainų projektas.

Daugiau apie projektą

LAISVO UGDYMOSI PATIRTIS 

2009-2010 m. UNESCO finansuotas projektas mokytojų neformaliojo ugdymo bei tarpkultūrinių gebėjimų stiprinimui.

Daugiau apie projektą

CVE: MENAS - ERDVĖ MOKYMUISI  

2007-2009 m. ES Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig programos projektas suaugusiųjų mokytojams,  dirbantiems su socialiai jautriomis grupėmis.

Daugiau apie projektą