LAISVO UGDYMOSI PATIRTIS 


Tai 2009 - 2010 vykęs projektas mokytojams, finansuotas UNESCO, kurio metu mokytojai turėjo galimybę dalyvauti neformaliojo ugdymo bei tarpkultūrinių gebėjimų stiprinimo mokymuose. Vyko šie mokymai:

Jaunimo neformalusis ugdymas. Teorija ir praktika. Mada ar būtinybė? Patyrimo specifika:

  • Neformaliojo ugdymo metodikos suvokimas (praktinės užduotys, jų esmė bei prasmė); metodų taikymo tikslingumas.
  • Grupės formavimo specifika, refleksijų svarba.

Tarpkultūrinė komunikacija. Tarpkultūrinis kontekstas. Europos sąvoka. Kultūra kaip ledkalnis. Kutūrų įvairovės esmė. Stereotipai, išankstinės nuostatos. Įtampos tarpkultūriniame kontekste. Tolerancijos esmė ir prasmė. Subkultūros.

Mokymosi visą gyvenimą kontekstas. Kūrybinė saviraiška. Kultūrinių, socialinių, profesinių temų nagrinėjimas – kaip nuolatinio asmenybės atsinaujinimo sąlyga: 

  • Namų ivaizdžio specifika skirtingose kultūrose. Asmenybės saviraiška savo namų interjere;
  • Teatras – kaip saviraiška. Lytėjimas, kūno kalba skirtingose kultūrose. Reikšmė. Tradicija. Prietarai. Pokyčiai;
  • Socialinė reklama ir kt.

 Lektoriai: dailininkė Nomeda Marčėnaitė, choreografė Ieva Šimukauskienė, aktorė Jurga Gailiūtė, dizainerė Agnė Lašinskienė, filosofas Liutauras Degėsys, breiko šokėjas Audrius Jokubauskas,mokymų vadovės Arūnė Taunytė ir Rolanda Šliažienė.

AKimirkos iš mokymų