Anna Lindh Fondas (ALF) - tarpvyriausybinė institucija, įkurta 2004 metais, įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio jūros regionų valstybes.
Fondo sekretoriatas yra įsikūręs Aleksandrijoje (Egiptas) ir vienija per 4000 organizacijų-narių (daugiau info:http://www.annalindhfoundation.org)
Tikslas - pilietiškumo gynimas, saugojimas ir puoselėjimas, telkiant įvairių šalių skirtingų kultūrų organizacijas bendriems projektams ir skatinant prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.
Projektai, įgyvendinami tarp Europos ir Viduržemio jūros valstybių, turi prisidėti prie taikos, teisinės valstybės ir demokratijos principų užtikrinimo, prie tolerantiško ir pagarbaus požiūrio į žmogaus ugdymą, skatinant dalintis vertybėmis ir taikiai gyventi kartu.
Uždaviniai:
 • skatinti bendradarbiavimą švietimo, kultūros, medijų srityse;
 • prisidėti prie bendrų tarpregioninių programų kūrimo;
 • siekti kuo kokybiškesnės partnerystės tarp tinklų per projektus;
 • finansiškai remti projektus, kurie skatintų Europos ir Viduržemio jūros regionų bendradarbiavimą.
ALF remiamų programų prioritetai:
 • jaunimo ir švietimo;
 • kultūros ir meno;
 • migracijos ir pilietiškumo;
 • tarpreliginio dialogo;
 • medijų.
Šiuo metu ALF Lietuvos tinklą sudaro 59 organizacijos, kurios savo projektais prisideda prie pagrindinių ALF tikslų plėtojimo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
ALF tinklą Lietuvoje administruoja VšĮ Jaunimo centras Babilonas. Tinklo koordinatorė - Rolanda Šliažienė-West.
Mums svarbu burti organizacijas ir institucijas, bendradarbiaujančias arba norinčias pradėti bendradarbiauti su Viduržemio jūros regiono valstybėmis.
Nario mokesčio tinklo nariams nėra, bet svarbus įsipareigojimas dalyvauti susirinkimuose ir kitoje ALF LT tinklo veikloje.

------------------------------------------------------------------------  ALF LT ieško savanorio ---------------------------------------------------------------------------


Annos Lindh fondo Lietuvos tinklui reikalingas SAVANORIS (-iai) IT veikloms: 

 • Naujienlaikraščio kūrimas ir leidimas (techninis darbas) – vienąkart per tris mėnesius;
 • Medžiagos apie ALF Lietuvos tinklo veiklą bendroje ALF svetainėje papildymas –svetainės priežiūra; Informacijos apie ALF LT veiklas įkėlimas/priežiūra FB ir kt. paskyrose padedant plėsti ALF žinomumą ir priklausymo tinklui jausmą ir kita panaši veikla, susijusi su technologijomis; 
 • Pagalba organizuojant ALF LT renginius.

Ieškome žmogaus, kuriam būtų malonu leisti laiką prie kompiuterio ir kuris norėtų prisijungti prie Annos Lindh fondo Lietuvos tinklo narių komandos. Ką galime pažadėti? Patirtis tarpkultūrinėse veiklose: kontaktų išplėtimas, kelionių, seminarų bei mokymosi galimybės ir kt. Didesnių renginių metu – vienkartinės skatinimo išmokos už organizacines veiklas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  RENGINIAI  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNOS LINDH FONDAS LIETUVOJE ŠVENČIA VIDURŽEMIO JŪROS ŠALIŲ DIENĄ

2022-11-28

RENGINYS LIETUVIŲ IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ VAIKAMS

Jau pirmadienį, lapkričio 28 d., Annos Lindh fondo (ALF) iniciatyva daugelyje ALF tinklo valstybių bus švenčiama Viduržemio jūros šalių diena, vienu metu vyks renginiai, skirti tarpkultūrinio dialogo stiprinimui. Anna Lindh Fondas (daugiau info: http://www.annalindhfoundation.org) - tarpvyriausybinė institucija, įkurta
2004 metais, įtraukiant 42 Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybes. Fondas vienija per 4000 organizacijų, telkdamas jas bendriems projektams ir skatindamas prasmingą tarpkultūrinį dialogą bei pagarbą kitoniškumui. Lietuvoje Annos Lindh fondas jungia 59 organizacijas, „Teatriukas“ yra ALF narys nuo 2015 m. ir būtent jam šiemet patikėtas šios šventės organizavimas.


Kviečia dalyvauti

Renginys „Švenčiame kartu su Viduržemio šalimis“ vyks Vilniaus Mokytojų namuose (Vilniaus g. 39, Vilnius LT-01119) Baltojoje salėje 1 a., lapkričio 28 dieną, 19 valandą. Viduržemio jūros regiono šalių diena, skirta tarpkultūriniam dialogui ir tolerancijai stiprinti, Lietuvoje bus minima pirmą
kartą.„Šiandienos pasaulyje daug iššūkių, kuriuos ypatingai jautriai išgyvena vaikai. Tarp jų ir pandemijos sukelti pasikeitimai, ir migrantų krizės, ir žiaurus karas Ukrainoje. Šių įvykių fone Lietuvoje padaugėjo skirtingų tautybių ir kultūrų šeimų, auginančių vaikus. Daugybė valstybinių institucijų skiria daug dėmesio, kad šių vaikų gyvenimas būtų kuo kokybiškesnis. Prie to prisideda ir kultūra, kuri yra socialinės integracijos dalis, galinti įgyvendinti vaikų užimtumą, integraciją: kurdami vaikai lengviau bendrauja, atsiskleidžia ir supranta vienas kitą“, - sako renginį organizuojanti teatro visai šeimai „Teatriukas“ vadovė Dalia Mikoliūnaitė. 


Kvies pasijusti kaip namuose

„Teatriukas“ kartu su muzikantu Gediminu Žiliu iš grupės „Skylė“ dainuos apie pasaulyje gyvenančius gyvūnus, išgirsime, kaip tos dainos skamba skirtingose tautose. Tai naujai aranžuotos lietuvių liaudies dainos, kuriose bus įterpti Viduržemio šalių dainų motyvai. Vaikams dar daugiau emocijų ir potyrių ketina padovanoti ir „Pojūčių teatras“. Renginio tikslas – sukurti šiltą vakarą, kuriame vaikai pasijustų tarsi namuose. Publika bus labai įvairi, kartu su lietuviais dainų klausysis šeimos iš Ukrainos, Pabradės pabėgėlių centro, taip pat Romų visuomenės centro šeimos. Po koncerto šeimų lauks vaišės ir galimybė pabendrauti. „Ne tik Lietuvoje laikinai gyvenantys pabėgėliai, bet ir čia ilgai gyvenančios tautinių mažumų šeimos kartais jaučiasi nepageidaujamos, išskiriamos lyg blogos. Norime per gyvą santykį padėti vaikams įveikti šias neteisingas nuostatas. Užmegztas kontaktas yra geriausias būdas išsklaidyti mitus ar nepagrįstus įsitikinimus“. „Pojūčių teatro“ vadovė Karolina Žernytė sako, kad renginio metu vaikai bus ne tik žiūrovai. „Ieškome universalios kūrybinės išraiškos, kuri būtų prieinama kiekvienam skirtingų galių, amžiaus ir gebėjimų meno dalyviui. Mūsų visuomenėje trūksta atvirumo vienas kitam, noro bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų. Atsikratyti baimių ir stereotipų galima tik vienu būdu - susiduriant su jais tiesiogiai. Susitinkant, bendraujant, būnant smalsiems ir atviriems”, - sako menininkė.


Menas – kaip būdas susikalbėti

„Menas veikia mūsų emocijas, padeda bendrauti net tada, kai negalime susikalbėti. Bendraujant su kitų tautybių žmonėmis svarbiausia yra įsiklausymas, stebėjimas, pastangos pažinti kultūroje tai, kas man nesuprantama, o gal net erzina; gilinimasis į tą kitokią kultūrą ir pagarba žmogui. Tiesiog pagarba. Menas nepanaikina mūsų skirtumų, menas ir bendra kūryba moko, kaip su tais skirtumais būti...ir būti kartu gerai“, - sako ALF fondo tinklo Lietuvoje vadovė Rolanda Šliažienė-West.

 


TARPKULTŪRINIS PILIETYBĖS UGDYMAS

2022

Daugiau informacijos   

Video

NETWORKING NIGHT

March 29, 2022

Venue -"Miesto laboratorija"' in cooperation with Lithuanian Social Business ssociation (firther -LISBA) - www.lisva.org or https : /lwww.facebook. com/SocialEconomylithuania

Program: o Welcoming Addresses: ALF, LISBA, Nordic Council of Ministers Office in Vilnius, Memberof the Lithuanian Parliament, Member of the Swedish Parliament; Nordic-Baltic Cooperation forGreen and Inclusive Societies Award Ceremony;

Discussion with the glass of wine/some interactive activities - Networking.

"BŪTI KARTU: PILIETINIO ATSPARUMO UGDYMAS PER ĮVAIROVĘ IR ĮTRAUKIMĄ"


2022-03-18, Vilnius, Lithuania

Konferencija ( COMFORT viešbutis: Kauno g. 14)

PROGRAMA

8:15 - 9:00 Dalyvių registracija.

9:00 – 10:20 Svečių sveikinimo žodis. Ambasadorius Arvydas Daunoravičius. ALF šiandien (Rolanda Šliažienė-West, ALF Lietuvos tinklo koordinatorė).

10:20 – 10:50 Trumpas ir kūrybiškas organizacijų prisistatymas, projektai šiandien – kur mes panašūs, kas mus jungia, kur galėtumėm bendradarbiauti? Padėkos aktyviausiems tinklo nariams.

10:50 – 11:10 KAVA
11:10 - 12:25 Interaktyvi užduotis „Kaip išlipus iš lyčių dėžutės sugauti bėgančią galimybę?“ – ekspertė Rugilė Butkevičiūtė (Moterų Informacijos centras).
12:25 – 13:15 Pilietinis atsparumas ir kultūra: Anna Lindh Fondo vertybes atliepiantys filmai „Kino pavasario“ programoje. Trumpametražio filmo „Šok, lėlyte“ peržiūra (programą pristato „Kino pavasario“turinio ir programos vadovė Aistė Račaitytė).
13:15 - 14:00 PIETŪS
14:00 - 15:15 „Priimti įvairovę - kaip galime kurti atvirą ir įtraukų kolektyvą?“ - interaktyvi užduotis-diskusija. Ekspertė Rugilė Trumpytė (Lietuvos Įvairovės Chartijos asociacija).
15:15 – 16:25 Arabų pasaulis: mitai ir stereotipai  - paskaita-diskusija, skirta įvairialypiam arabų pasaulio pažinimui ir įsivyravusių stereotipų paneigimui. Svečių iš pabėgėlių centrų patirtys ir iššūkiai. Ekspertė Ina Kiseliova.
16:25 – 16:40 Tolimesni ALF planai ir galimybės.
16:40 – 17:00 Konferencijos įvertinimas ir įsivertinimas.
Laikas neformaliam bendravimui.