Lektorė Rolanda Šliažienė

Kursų konsultantė ir lektorė, neformaliojo ugdymosi metodikos praktikė (nuo 1993 metų), mokymų vadovė, jaunimo darbuotoja, tarpkultūrinių mainų ir seminarų  organizatorė,  projektų kūrėja bei  koordinatorė, turinti daugiau nei 20 metų darbo su jaunimu, tėvais bei mokytojais patirtį, Jaunimo centro "Babilonas" steigėja ir ilgametė vadovė (šio centro programose dalyvavo per 14 tūkst. Lietuvos mokinių ir per 600 mokytojų). Yra surengus per 40 tarpkultūrinių jaunimo mainų įvairiose Europos šalyse, vedus daugiau nei 100 mokymų jaunimui bei jaunimo darbuotojams ir per 90 seminarų mokytojams iš visos Lietuvos, dirba su verslo įmonėmis, Anna Lindh Fondo Lietuvoje koordinatorė, ilgametė UNESCO komisijos narė. Konsultuoja ir veda mokymus komunikacijos, kūrybinio mąstymo ir asmeninio efektyvumo temomis. Mokymų pagrindas – darbas su dalyvių požiūriu, nuostatomis ir vidine parengtimi; problemų sprendimas bendradarbiaujant.


BABILONO patirtis

Darbas su jaunimu:

 • Kūrybinė jaunimo neformaliojo ugdymosi programa mokyklų klasėms „Kitokia savaitė“. Nuo 1993 metų „Kitokioje savaitėje“ dalyvavo per 14000 mokinių iš visos Lietuvos.
 • Ilgalaikė partnerystė tarptautiniuose Europos tinkluose darbui su jaunais žmonėmis per kūrybinę saviraišką (nuo 1995 metų): "Looking inside",  “Creative Cooperation”, INTERARTS Forte  (1996 - 2010 m.) ir kt.
 • Tarpkultūriniai jaunimo mainai (nuo 1993 metų - per 80 jaunimo mainų programų įvairiose Europos šalyse).
 • Ilgalaikis „Forum teatro“ projektas jaunimui „Babilone“.
 • Europos savanoriškos tarnybos projektai („Babilonas“ - siunčiančioji jaunimo organizacija nuo 2000 metų).
 • Lyderystės ir Emocinio intelekto programos jaunimo grupėms iš įvairių Lietuvos miestų.

Darbas su suaugusiųjų grupėmis:

 • Kūrybiniai seminarai mokytojams „Laisvo ugdymosi patirtis“ (12 seminarų 2005-2009 metais: iš viso dalyvavo 160 mokytojų).
 • Seminarai kultūros darbuotojams apie jaunimo neformalųjį ugdymą(si),  tarpkultūrinę komunikaciją ir kūrybinės saviraiškos galimybes. 
 • Tarptautinio seminaro jaunimo darbuotojams „Creative participation trough EVS“ organizavimas Vilniuje (2007 metų vasaris).
 • Tarptautinio projekto „Menas – erdvė mokymuisi, įsiklausant į jautrių visuomenės grupių poreikius“ įgyvendinimas Vilniuje Grundtvig (suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą) programos rėmuose (2007-2009 metai): 
 • Tarptautinės konferencijos „Menas – erdvė mokymuisi“ (Grundtvig programos rėmuose) organizavimas Vilniuje (2008 m. gruodis): įvairių žmonių dalyvavimo suaugusiųjų mokyme galimybės, alternatyvių mokymosi metodų paieška bei specifika, pažeidžiamų žmonių grupių integracijos į visuomenę būdai bei jų kūrimo galimybės.
 • Nuo 2013 - per 90 seminarų mokytojams visoje LT (temos: bendravimas ir bendradarbiavimas; neformaliojo ugdymosi metodai; kitoniškumo pažinimas, Z kartos specifika; mokytojo vidinė parengtis ir kt.)
 • "Kurk lėlę - pažink save" (CC): tarptautinis projektas moterims, atsidūrusioms gyvenimo kryžkelėje (2017 - 2019 Lietuvoje, Škotijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje) - ERASMUS+.