Jaunimo centras  BABILONAS  

                                                                  Šopeno g. 3, Vilnius
                                                                  tel.: +370 5 2169666 fax: +370 5 2169666
                                                                  babilonas@delfi.lt
                                                                  Paramos gavėjo identifikacijos nr.:121899733

 

 

 

Babilonas” – tai užkrečiama liga                       “Babilonas” ?
“Tai šauniausia vieta Lietuvoje”, - sakė vienuoliktokė

“Tai vieta, kur gera”, - sakė studentė.
“Tai vieta, iš kurios nesinori išeiti”, - sakė mokytoja.
“Čia yra kažkas magiška”, - sakė aktorius.

Jaunimo centras „Babilonas”, įkurtas 1993 metais, – tai nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, vykdanti įvairias kūrybines programas vyresniųjų klasių mokiniams, mokytojams, kultūros darbuotojams. Visa veikla yra grindžiama jaunimo neformaliojo ugdymo metodika, akcentuojant tarpusavio bendravimo ypatumus bei paties žmogaus iniciatyvą, jo saviraišką ir svarbą. Čia galima eksperimentuoti ir įgyvendinti savo idėjas per įvairias meno formas, kūrybines užduotis bei žaidimus.

KITOKIA SAVAITĖ (MENO SAVAITĖS LABIRINTAS) – pagrindinis organizacijos projektas, kurį įgyvendiname vieninteliai Lietuvoje: vienai savaitei viena vidurinės mokyklos klasė atleidžiama nuo pamokų ir kartu su profesionaliu menininku bei jaunimo darbuotoju bendrauja, bendradarbiauja ir kuria.

Su viena klase dirba vienas profesionalus menininkas (dažniausiai teatro žmogus), provokuojantis jaunų žmonių kūrybiškumą, iniciatyvą, savo gebėjimų atskleidimą, ir vienas jaunimo darbuotojas, atsakingas už grupės dinamikos procesus, patyrimines užduotis, per kurias įgyjama bendrų tikslų įgyvendinimo, įsiklausymo, išsikalbėjimo ir kitų darbo grupėje įgūdžių. Vadovai ne vadovauja, o daugiau moderuoja visą procesą, skatina dalyvavimą, saviraišką, mokymąsi iš patirties, savęs ir kitų pažinimą. Per bendravimą einama prie kūrybos, ir programos dalyviai patys tampa scenaristais, aktoriais, režisieriais, dailininkais. Per kūrybos procesą jaunuoliai atranda, vieni kitus geriau pažįsta, atsiveria, bendravimas persikelia į daug gilesnį tarpasmeninių santykių lygmenį. Programos kulminacija – penktadienio viešas pasirodymas draugams, tėvams, mokytojams. Jaunuoliai grįžta į mokyklą susidraugavę, daug labiau pažinę vieni kitus, su padidėjusia motyvacija, dažnai pilni įkvėpimo veikti ir dalintis.

 Nuo 1993 metų „Meno savaitėje“ dalyvavo per 9100 mokinių ne tik iš Vilniaus, bet ir mažesnių Lietuvos miestų bei kaimo mokyklų. Mokiniai apie šią programą dažniausiai sužino vieni iš kitų, eilė norinčiųjų joje dalyvauti paprastai nusidriekus 3-4 mėnesius į priekį. Metodika, kurią mums pasisekė per 18 darbo metų ištobulinti, iš tiesų leidžia pasiekti puikių rezultatų. Per aukok.lt surinkta parama padės išlaikyti patalpas, kuriose ir vyksta programa.