Kviečiame į susitikimą, pokalbį, pasidalinimą - išdrįsti ir patikėti, kad galim.

Mokymų metodika: emocinis intelektas + neformaliojo ugdymosi filosofija, kuri persipina su humanistinės 
pedagogikos principais. Jūsų laukia praktinės-patyriminės užduotys, provokacijos - mokymasis iš patirties; darbas grupelėse, diskusijos, refleksijos, įsivertinimai.

Siūlome  temų sąrašą - galima rinktis dominančias ir iš jų kurti atskirą vienos arba dviejų/trijų dienų programą. Kiekviena mūsų programa rengiama individualiai ir pritaikoma Jūsų poreikiams.

Susisiekite su mumis ir, išsiaiškinę Jūsų poreikius, pasiūlysime Jums pritaikytą mokymų programą. 

Lektorė Rolanda Šliažienė, tel. +370 650 69372, el. p. rolandasliaziene@gmail.com

NAUJA TEMA:

Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis

Grįžtamasis ryšys yra vienas iš stipriausių veiksnių, turinčių įtakos tobulėjimui, tačiau jo poveikis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Todėl labai svarbu suprasti jo esmę ir gebėti naudotis grįžtamuoju ryšiu kaip įrankiu ne tik profesinėj veikloj, bet ir gyvenime. Grįžtamasis ryšys kitam bei mokymasis jį priimti - tai nuolatinis iššūkis dirbant su savo požiūriu ir santykiu į šalia esantį apskritai.

Daugiau apie seminarą

Temos Mokytojams:

 • Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai komandinio darbo ir bendradarbiavimo principai mokytojams ir mokyklų vadovams.
 • Profesinis mokytojo nuovargis ir jo įveikimo strategijos.
 • Laimingas mokytojas: kaip atrasti balansą tarp išorės greičio ir vidinio aš?
 • Problemos - kaip iššūkiai. Kaip tam pasirengti? Konfliktų sprendimas mokytojų ir mokinių grupėse? Streso valdymas.
 • Ugdytojo vidinės parengties užtikrinimas kaip jo profesionalumo ir motyvacijos garantas.
 • Stereotipai mokykloje ir mūsų gyvenime. Etikečių klijavimas ir kaip išmokti jas atpažinti? Pozityvumas ugdymo procese.
 • Grupės procesų pažinimas ir valdymas dirbant su žmonių grupėmis - bendravimas ir bendradarbiavimas. Dėsningumai ir iššūkiai.
 • Neformaliojo ugdymosi ir kūrybiškumo sintezė dirbant su mokiniais.
 • Kitoniškumas ir tolerancija. Ar tikrai visų vertybės vienodos? Esu ir noriu būti kitoks. Siekiamybė ar šuolis į ledinį vandenį? Pozityvumas kasdienybėje.
 • Anapus Facebook: Aš ir Mes. Pokalbiai apie Z kartą: dėsningumai ir iššūkiai.
 • Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis.

Temos tėvams:

 • Paskaita-diskusija: Emocinis tarpusavio santykių vertinimas: tarp meilės, pareigos ir kasdienybės greičio.
 • Pokalbis su tėvais: auklėti vaikus ar mokytis kartu?

TEMOS JAUNIMUI:

 • Lyderio savyje išlaisvinimas ir tikslų įsivardinimas;
 • Emocinis intelektas: savęs pažinimo ir įprasminimo žingsniai;
 • Jausmų išlaisvinimas: mintis ir emocija, pozityvas - negatyvas. Kaip išgirsti tikrąjį aš?
 • Asmeninės vertybės. Savivertė, pasitikėjimas savimi ir  pagarba kitam:"aš" ir "mes". Kaip susiję? Kur sunkumai?
 • Grupės formavimas ir grupės dinamikos procesų pažinimas;
 • Kaip pažinti kitą/kitokį? Skirtumų tarp žmonių suvokimas, tolerancijos ribos, stereotipai ir asmeninės nuostatos;
 • Kūrybinė programa jaunimui su žymiais menininkais: bendraukime matydami vieni kitų akis (mokyklų klasėms).
Akimirkos iš mokymų