Kviečiame į susitikimą, pokalbį, pasidalinimą - išdrįsti ir patikėti, kad galim.

Mokymų metodika: emocinis intelektas + neformaliojo ugdymosi filosofija, kuri persipina su humanistinės 

pedagogikos principais. Jūsų laukia praktinės-patyriminės užduotys, provokacijos - mokymasis iš patirties; darbas grupelėse, diskusijos, refleksijos, įsivertinimai.

Siūlome  temų sąrašą - galima rinktis dominančias ir iš jų kurti atskirą vienos arba dviejų/trijų dienų programą. Kiekviena mūsų programa rengiama individualiai ir pritaikoma Jūsų poreikiams.

Temos Mokytojams:

 • Mokyklos bendruomenės telkimas: esminiai komandinio darbo ir bendradarbiavimo principai mokytojams ir mokyklų vadovams.
 • Profesinis mokytojo nuovargis ir jo įveikimo strategijos.
 • Laimingas mokytojas: kaip atrasti balansą tarp išorės greičio ir vidinio aš?
 • Problemos - kaip iššūkiai. Kaip tam pasirengti? Konfliktų sprendimas mokytojų ir mokinių grupėse? Streso valdymas.
 • Ugdytojo vidinės parengties užtikrinimas kaip jo profesionalumo ir motyvacijos garantas.
 • Stereotipai mokykloje ir mūsų gyvenime. Etikečių klijavimas ir kaip išmokti jas atpažinti? Pozityvumas ugdymo procese.
 • Grupės procesų pažinimas ir valdymas dirbant su žmonių grupėmis - bendravimas ir bendradarbiavimas. Dėsningumai ir iššūkiai.
 • Neformaliojo ugdymosi ir kūrybiškumo sintezė dirbant su mokiniais.
 • Kitoniškumas ir tolerancija. Ar tikrai visų vertybės vienodos? Esu ir noriu būti kitoks. Siekiamybė ar šuolis į ledinį vandenį? Pozityvumas kasdienybėje.
 • Anapus Facebook: Aš ir Mes. Pokalbiai apie Z kartą: dėsningumai ir iššūkiai.
 • Grįžtamojo ryšio privalumai ir būtinybė šiuolaikiniame ugdymo(si) procese: priimti ir dalintis.

Temos tėvams:

 • Paskaita-diskusija: Emocinis tarpusavio santykių vertinimas: tarp meilės, pareigos ir kasdienybės greičio.
 • Pokalbis su tėvais: auklėti vaikus ar mokytis kartu?

TEMOS JAUNIMUI:

 • Lyderio savyje išlaisvinimas ir tikslų įsivardinimas;
 • Emocinis intelektas: savęs pažinimo ir įprasminimo žingsniai;
 • Jausmų išlaisvinimas: mintis ir emocija, pozityvas - negatyvas. Kaip išgirsti tikrąjį aš?
 • Asmeninės vertybės. Savivertė, pasitikėjimas savimi ir  pagarba kitam:"aš" ir "mes". Kaip susiję? Kur sunkumai?
 • Grupės formavimas ir grupės dinamikos procesų pažinimas;
 • Kaip pažinti kitą/kitokį? Skirtumų tarp žmonių suvokimas, tolerancijos ribos, stereotipai ir asmeninės nuostatos;
 • Kūrybinė programa jaunimui su žymiais menininkais: bendraukime matydami vieni kitų akis (mokyklų klasėms).
Akimirkos iš mokymų

         

 .