Create a Puppet - Create Yourself

Tai tarptautinis 2 metų trukmės projektas socialiai pažeistoms visuomenės grupėms, finansuojamas Erasmus+ programos ir įgyvendinamas penkiose Europos šalyse: Lenkijoje, Italijoje, Bulgarijoje, Škotijoje ir Lietuvoje (projekto Nr.2017-1-PL01-KA204-038462, pareiškėjo šalis - Lenkija).

Babilonas šiame projekte yra įsipareigoję dirbti su socialinę atskirtį patiriančiomis moterimis. Per projektines veiklas norime joms sukurti naujas edukacines bei asmeninio tobulėjimo galimybes.   Pirmiausias žingsnis - jų motyvacijos veikti atgaivinimas. Jos turi pamatyti savo veiksmų naudingumą ir prasmingumą, taip pat gauti pozityvų grįžtamąjį ryšį, kuris paskatintų tolimesnį ėjimą į priekį. Socialiai pažeistiems žmonėms integravimosi ir prisitaikymo visuomenėje procesas yra gan ilgas ir reikalaujantis iššūkių.

Labai svarbu pažymėti, kad projektas yra skirtas ne tik darbui su socialinę atskirtį išgyvenančiais suaugusiais, bet taip pat nukreiptas ir į institucijų, kurios dirba su tokiomis žmonių grupėmis, profesionalus. Projekto metu bus parengtos ir ištobulintos metodinės gairės (išleisime metodinį leidinį 8 kalbomis), padėsiančios tų institucijų darbuotojams kelti savo profesines kompetencijas socialinės integracijos srityje. 

2018 m. vasario - balandžio mėnesiais Babilonas surengė dvejas kūrybines dirbtuves, kuriose dalyvavo įvairius gyvenimo pokyčius patiriančios moterys. 

Išami informacija apie projektą ir naujienos - projekto interneto svetainėje http://ccproject.art  

Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself.pdf (teatrgrodzki.pl)

Akimirkos iš kūrybinių lėlių kūrimo dirbtuvių