CVE: MENAS - ERDVĖ MOKYMUISI  2007-2009

Šis projektas yra Grodzki teatro asociacijos Lenkijoje iniciatyva siekianti plėtoti alternatyvius metodus ir priemones suaugusiųjų tarpkultūriniam ugdymuisi.

Pagrindinis tikslas: pasiūlyti naujas meninio ir kūrybinių priemonių naudojimo galimybes suaugusiųjų mokytojams,  dirbantiems su socialiai jautriomis grupėmis.  

CVE konsorciumą sudarė 5 partneriai iš 4 Europos šalių: 

Pagrindinės projekto veiklos:

  • pilotinės dirbtuvės ir jų testavimas visose 4 šalyse
  • seminarai Europos suaugusiųjų mokytojams (2 Grundtvig kursai)
  • tarptautinė konferencija apie CVE metodologiją 
  • leidinys  šešiomis Europos kalbomis (praktinis vadovas suaugusiųjų mokytojams )
  • internetinė projekto  svetainė

Mokymosi centro Babilonas vaidmuo CVE projekte:

  • Alternatyvaus požiūrio į suaugusiųjų švietimą skleidimas ir metodų tobulinimas, pasiremiant asmenine kursų ir seminarų apie neformalųjį ugdymą mokytojams bei socialiniams darbuotojams patirtimi;
  • Surengta tarptautinė CVE metodikos konferencija (Vilnius, 2008 m. lapkričio 10-12 d.), paremta 13 metų patirtimi, organizuojant vietinius ir tarptautinius renginius, susijusius su neformaliu ugdymu, ir glaudžiais ryšiais su Lietuvos ir tarptautinėmis įstaigomis bei partneriais;
  • Specialių ugdymo modulių kūrimas ir išbandymas;
  • Dalijimasis ekspertų kompetencijomis, įgūdžiais ir darbo metodais;
  • Aktyvus dalyvavimas visame organizaciniame procese.

 Projektą "Menas - erdvė mokymuisi" atliepiant socialiai jautrių grupių poreikiams (CVE) finansavo ES Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig programa.